Kontakt

Ekomuzeum "GÓRY WOLNOŚCI"
GMINA FRYSZTAK

Siedziba
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Ks. Blajera 14
38-130 Frysztak

KONTAKT606 679 965
mail: ziemia.frysztacka@frysztak.pl lub zf@frysztak.pl